МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - ГР. СОФИЯ

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГР. БУРГАС

ОБЩИНА С  У  Н  Г  У  Р  Л  А  Р  Е

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - С У Н Г У Р Л А Р Е

 

 С  Т  А  Т  У  Т

 

НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„Св. ТРИФОН ЗАРЕЗАН”

Място на провеждане:
Конкурсът-изложба за детска рисунка на тема „Св.Трифон Зарезан” е посветен на традиционния празник на лозаря и винаря - Трифон Зарезан и на Деня на Община Сунгурларе – 14 февруари и се провежда за 17 поредна година в гр. Сунгурларе.

Организатори:
Община Сунгурларе
ЦПЛР-ОДК Сунгурларе

Целта:

1. Да съхрани и популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан”.
2. Да се стимулира развитието на детското творчество и въображение.
3. Възможност за изява на творческата индивидуалност на учениците.

Условия за участие:

1. Конкурсът се провежда всяка година.
2. В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас.
3. Учениците, участващи в конкурса, ще бъдат оценявани в три възрастови групи:
- І група - І - ІV клас / 7-10г/

- ІІ група - V - VІІІ клас /11- 14г./
- ІІІ група - ІХ - ХІІ клас /15 – 18 г./

 


трите имена на участника, възраст


клас, училище /извънкласно звено/, ръководител;


точен адрес и телефон, e-mail за връзка;


наименование на творбата;

 

 

4. Всеки участник може да представи до три творби.

5. На гърба на творбите задължително да е написана следната информация:
- трите имена на участника;
- възраст, клас, училище;
- точен адрес и телефон за връзка;
- наименование на творбата;

 * Информираме ви, че личните данни на участинците в изложбата ще бъдат обработени и използвани за целите, задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни,  във връзка с употребата и прилагането на Регламент/ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 год. Относно защитата на физическите лица и във връзка с обработването на личните данни и в съответствие с вътрешните правила за мерките за защита на личните данни в ЦПЛР-ОДК Сунгурларе.    

6. Участвалите  в конкурса творби ще бъдат експонирани в изложба.

ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ:

  • Обреди и ритуали за „Св.Трифон Зарезан” от различни краища на България.
  • Предания и митове, свързани с плодородието, с виното и винопроизводството.

ЖАНРОВ ОБХВАТ: В конкурса могат да участват творби на:

  • живописта;
  • графика /рисунка, карикатура/;
  • скулптура;
  • приложно-декоративни творби и проекти

Формат на листа:

  • А4 или блок № 4;
  • 35 х 50 см – без паспарту.

РЕГЛАМЕНТ:
Всеки  участник може да участва в конкурса с най-много ТРИ творби.
Крайният срок за получаване на творбите в ЦПЛР-ОДК гр.Сунгурларе е 30.01.2020 година. Произведенията няма да се връщат. Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват  получените  творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.Изпратените творби остават собственост на фонда на ЦПЛР-ОДК-Сунгурларе и ще се използват за популяризиране дейността на ЦПЛР-ОДК и презентирането на конкурса, за рекламни и благотворителни цели на ЦПЛР-ОДК .
Творби, които не отговарят на регламента ще бъдат дисквалифицирани. Колективни рисунки не се приемат.

Оценяване:

1. Експертната комисия, която ще оценява творбите е в състав до пет члена.
2. В състава на комисията се включват представители на художници, общественици, Общинска администрация – Сунгурларе.
3. Присъждат се  награди за І, ІІ и ІІІ място в различните възрастови групи.
4. Ще бъдат връчени и Специална награда на кмета на общината и Специална награда на ЦПЛР-ОДК Сунгурларе.

Отличените автори ще получат грамоти за участие.

НАГРАЖДАВАНЕ:

Наградените творби ще бъдат подредени в изложба. Наградените участници ще бъдат поканени да получат наградите си на 13  февруари 2020 г. Списък с имената на победителите ще бъдат публикувани в сайта на РУО-Бургас; сайта на НДД-София и сайта на Община Сунгурларе.

*Забележка:  При невъзможност да присъстват на награждаването, участниците от страната, заели призови места, ще получат наградите си по куриер за тяхна сметка.
Разходите /пътни, храна, нощувка / са за сметка на участниците.

 
АДРЕС  ЗА КОНТАКТИ:
гр.СУНГУРЛАРЕ – п.к. 8470
БУРГАСКА  ОБЛАСТ
ул. „Георги Димитров”  № 6

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ -
ОБЩИНСКИ  ДЕТСКИ  КОМПЛЕКС  ЗА  КОНКУРСА „Св.ТРИФОН  ЗАРЕЗАН”
Телефон: код 05571  /55 49

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

0876572215 – СТЕФКА  СЛАВОВА
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.