Заседание на Националното сдружение на общините в България 07.08.2020г.
Кметът д-р Кенов присъства на официално откриване на пречиствателна станция в Китен 07.08.2020г.
Десето заседание на Общинския съвет се проведе в Сунгурларе 07.08.2020г.
Официално откриване на пречиствателната станция за отпадъчни води в Айтос 07.08.2020г.
Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Садово, община Сунгурларе 05.08.2020г.
Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Есен, община Сунгурларе 29.07.2020г.
Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Ведрово, община Сунгурларе 29.07.2020г.
Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Костен, община Сунгурларе 07.07.2020г.
Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Вълчин, община Сунгурларе 03.07.2020г.
Заповед за преустановяване посещенията на деца и служители в ДГ Грозден и Чубра 25.06.2020г.